A-A

Dataansvarlig

Fælleskøkkenet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Fælleskøkkenet kan kontaktes på følgende adresse, telefon nummer. 

Fælleskøkkenet I/S
Granitvej 1
4990 Sakskøbing

+45 72 41 16 00

CVR-nr.: 34371970

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os på e-mail via faelleskoekkenet@faelleskoekkenet.dk

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

DPO Danmark ApS

Højbro Plads 10, 1200 København 

Mail: DPO-faelleskoekkenet@dpo-danmark.dk 

Telefon: 77 34 46 00

Behandling af dine personoplysninger

Vi vil bede om dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig og til følgende formål.

 • Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.
 • Vi indsamler og behandler personoplysninger om kunder og i visse tilfælde personoplysninger om kunders medarbejdere, borgere og brugere.
 • Vi indsamler og behandler personoplysninger om besøgende på vores lokationer, herunder kunder og andre gæster.
 • Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Fælleskøkkenets hjemmeside.

Formål

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er:

Vi indsamler og behandler alene relevante oplysninger til det formål at overholde vores kontraktlige forpligtelser i samarbejdet med kunden.

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Vi behandler personoplysningerne af sikkerhedsmæssige formål. Vores grundlag for at behandle oplysningerne er en saglig interesse for Fælleskøkkenet i at kunne sikre en høj sikkerhed.

Fælleskøkkenet indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding af ønskede nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores ydelser. Herudover indsamler Fælleskøkkenet dine personoplysninger i forbindelse med jobsøgning.

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies” for at optimere brugeroplevelsen.

Med dit samtykke, vil Fælleskøkkenet behandle dine oplysninger med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1. litra a.

Opbevaring

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette:

Vi kan på indledningsvist ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da dette afhænger af, hvilken behandle der er påkrævet. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på beskytte fortroligheden, indhold og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder persondata. 

Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre, at Fælleskøkkenets medarbejdere til hver en tid overholder Persondataloven samt EU persondataforordningen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan altid bede om at få ændret dine personlige oplysninger, samt slettet disse. 

Desuden kan du kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder, samt trække dit samtykke tilbage.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Tilbagetrækning af samtykke

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet. 

 • Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om Fælleskøkkenets persondatapolitik på vores hjemmeside www.faelleskoekkenet.dk/kontakt/persondatapolitik/. Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.