A-A

Miljøansvar

Fælleskøkkenet har fokus på at:

  • fremme de bæredygtige indkøb
  • anvende lokale produkter
  • anvende lokale produkter i sæson
  • affald sorteres og anvendes til genbrug eller i biogasanlæg
  • anvende miljørigtige produkter
  • minimere forbruget af miljøskadelige stoffer