Byggeri

Tilbygning af grøntsagsrum m.v.

I 2020 besluttede bestyrelsen for Fælleskøkkenet at udvide Fælleskøkkenet med grøntsagsrum m.v. Bestyrelsen vil med beslutningen forfølge intentionerne i business casen for Fælleskøkkenet om at anvende flere lokale råvarer. Da planteproduktion er en væsentlig del af landbrugsdriften på Lolland-Falster, er det oplagt at øge forbruget af lokal dyrket grøntsager og frugt, lød bestyrelsens argumentation.

Fælleskøkkenet glædes over bestyrelsens beslutning, dels er det en glæde at kunne samarbejde med lokale avlere, dels er vil det kunne smages hos Fælleskøkkenets kunder. Friske grøntsager vil øge den kulinariske kvalitet væsentligt. Dertil kommer, at Fælleskøkkenet også vil kunne tilberede maden mere bæredygtigt, da der eksempelvis vil blive opsat solceller som kan producere en del af den mængde strøm som Fælleskøkkenet dagligt anvender.

Efter bestyrelsens beslutning blev der indgået aftale med entreprenørfirmaet Troels Jørgensen fra Kettinge på Lolland om at forestå udvidelsen på i alt ca. 600m2.

 


   

Fælleskøkkenet vil her på hjemmesiden formidle byggeriets fremskridt gennem billeder her på hjemmesiden. Her før påske er Troels Jørgensen i gang med at etablere byggepladsen. Det betyder, at Fælleskøkkenets parkeringspladser flyttes til øst for køkkenet. Ligesom hovedindgangen til Fælleskøkkenet nedlægges indtil byggeriet er færdigt. Derfor vil både gæster og leverandører blive henvist til at anvende vareindlevering som indgang til Fælleskøkkenet. Der vil være skiltet, så det er muligt at finde rundt.

Der vil blive etableret en ny udkørsel til Krogårdsvej ved Fælleskøkkenets vestlige ende. Dette vil lette udkørslen med de store biler som leverer varer til Fælleskøkkenet.

Uge 11: Her oprettes den nye udkørsel til Kroggårdsvej

 Uge 11: Byggeplads etableres

 Uge 11: Nedtagning af eksisterende solafskærmning

 Uge 11: Vore flotte træer flyttes

Uge 12: Ny udkørsel er på vej til at blive en realitet.

Uge12: Nuværende indgangsparti og parkeringsareal brydes op

Uge 12:Nuværende indgangsparti og parkeringsareal brydes op.

Uge 12: Forberedelse af nyt parkeringsareal.

Uge 12: Forberedelse af nyt parkeringsareal.

Uge 12: Byggeplads set fra Kroggårdsvej.

Uge 14: Nedtagning af eksisterende solafskærmning ved indgangsparti

Uge 14: Etablering af parkeringsplads kræver forberedelse og installationer

Etablering af parkeringsplads kræver forberedelse og installationer

Uge 14: Etablering af parkeringsplads kræver forberedelse og installationer

Uge 14: Den nye udkørsel kræver hensynstagen til alle de eksisterende installationer

Uge 14: Den midlertidige frostboks flyttes

Uge 15: Fundament støbes foran hovedindgangen

Uge 15: Fundament til det nye grøntrum støbes

Uge 15: Fundament færdigstøbt på bagsiden af Fælleskøkkenet

Uge 15: Den nye udkørsel begynder at tage form

Uge 15: Der skal nye dræn til

Uge 16: De første elementer til grøntrummet er ankommet

Uge 16: Midlertidig parkeringsplads

Fundamentet tager form

 Uge 17: Der sættes sokkel

Der graves ud til ny kloak

Uge 17: der graves til ny kloak

Ny kloak

Uge 17: den nye kloak

Byggeriet set oppe fra

Uge 17: byggeriet set oppefra

Vi kan nu foreløbige rum i den nye bygning

Uge 18: Der arbejdes flittigt med sokkel af det nye byggeri

Pakkerummet har fået vægge

Uge 18: Pakkerummet på bagsiden af Fælleskøkkenet har fået vægge

Isolering af gulv og udlægning af installationskasser

Uge 18: Isolering af gulv og udlægning af installationskasser

Maskiner skal der til

Uge 19: Maskinkræfter skal der til

Udsigt over byggeriet

Uge 19 Byggeriet set oppefra

Ny og gammel bygning forbindes

Uge 19: Støvvæg ind til pakkerum

Trappen skal flyttes ved hjælp af kran

Uge 20: Trappen har fået ny plads

cement støbes ovenpå armeringsnettet

Uge 21: støbning af betongulv

midlertidig væg opsat ind til administrationsgang

Uge 22: Midlertidig væg opsat ind til administrationsgang

Uge 22: Hovedindgangen fjernes og der laves en midlertidig dør

loftsplader fjernet

Uge 22: Der klargøres for gennembrydning til den nye grøntafdeling

Der klargøres til det nye frostrum

Uge 22: Der klargøres og forberedes til det nye frostrum og affaldssorteringsrum

Rundsav

Uge 22: Diamantskæren klar til at lave hul i eksisterende vægge

Rundsaven skære igennem væggen

Uge 22: Diamanskæren arbejder

skilt med byggeriets forskellige håndværkere

Uge 22: Præsentation af byggeriets parter

Færdigstøbte vægelementer køres ind på byggepladsen

Uge 23: Lastbilchaufføren kommer med de færdigstøbte væg elementer

Kranen  løfter de store vægelementer på plads

Uge 23: Kranen hjælper med at løfte 

Det kræver præcision og samarbejde at opstille vægelementerne

Uge 23: Placering af betonelement for nyt grøntsagsrum

kranen rager godt op i landskabet

Uge 23: Kranen stikker op i landskabet

Der kommer højde på byggeriet

Uge 23: Rummene tager form

Der er mange væg elementer der skal sættes op

Uge 23: betonelementerne dirigeres på plads

Loftelementer løftes med kran

Uge 23: Det nye betondæk som danner det nye loft

loftelementer monteres

Uge 23: Montering af Betondæk

Rumfordelingen kan fornemmes

Uge 23: Her ses deltabjælker som er en modernet overligger

Fælleskøkkenets teknikerteam fjerne loftsplader i det kommende produktionslokale til vores lækre is

Uge 23: Fælleskøkkenets teknikkerteam fjerner loftsplader i den kommende isproduktion

taget støbes og udjævnes med cement

Uge 24: Sammenstøbning af betondæk

Uge 25: Taget beklædes

Uge 25: Tilbygningen på bagsiden beklædes

Uge 25: Det kommende grøntsagsrum

Uge 25: Det nye grøntsagsrum forbindes med den gamle bygning

Uge 26: Der gøres klar til rejsegilde

Uge 26 Gæsterne ankommer til rejsegilde

Uge 26: Den flotte krans der symboliserer rejsegildet

Uge 26: Køkkenchef Kirsten Skovsby byder velkommen

Uge 26: Gæsterne lytter til velkomsttalen

Direktør Mia Frederiksen fra Entreprenørfirmaet Troels Jørgensen holder tale

Uge 26: Gæsterne kan se byggeriet og få en lækker let anretning hos Fælleskøkkenets medarbejdere

Uge 26: Gæster, medarbejdere og håndværkere nyder det gode vejr til rejsegildet

Uge 26: Tid til en god snak om det nye byggeri

Uge 26: Regionsformand for Kost og Ernæringsforbundet Rikke Kristensen holder tale

slagter Engdahls pølser

Uge 26: Intet rejsegilde uden pølser lavet af samarbejdspartner Slagter Engdahl og stegt af Fælleskøkkenets medarbejder

Uge 28: Tilbygningen skal huse C02 anlæg, men først skal der støbes fundament.

Uge 28: Maskinerne hjælper til med at fundamentet tager form

Uge 29: Væggene begynder at skyde op indvendigt i den kommende administrationsgang

Uge 30: Tilbygningen isoleres

Uge 31: Den kommende administrationsgang

Uge 31: Det kommende Co2 rum

Uge 31: Mødesal

Uge 31: På taget klargøres Co2 rør til kølesystem

Uge 32: Isolering af tilbygningen

Uge 32: Det kommende grøntsagsrum

Uge 33: Byggepladsen set fra Kroggårdsvej

Uge 33: Væggene går nu helt til loftet i administrationsgangen

Uge 33: Kommende affalds, - og fryserum

Uge 34: Der bygges støvvæg i varemodtagelse

Uge 34: Der laves hul til administrationsgangen.

Uge 34: Døråbning til kommende fryser

Uge 37: Kommende fryserum isoleres