A-A

Betaling og afmelding

Pris

Priser på alle tilbud fra Fælleskøkkenet kan oplyses hos din kommune.

Betaling

Din betaling for maden bliver opkrævet bagud i 12 rater om året. 8 ud af årets 12 rater dækker betaling for 4 uger, mens 4 rater dækker for 5 uger. Betalingen opkræves via pensionen. Hvis du ikke har afmeldt maden for den pågældende uge senest to dage før levering, bliver der opkrævet for den aftalte levering, med mindre der er tale om en akut indlæggelse.

Afmelding

Afmelding skal ske senest 2 hverdage før levering. Afbestilling eller ændring af madleverancen skal ske direkte til Fælleskøkkenet. Dog skal ændring fra fuldkost til en diæt bestilles via visitator i din egen kommune. Indlæggelse på sygehus, skal meddeles hurtiges muligt til Fælleskøkkenet. Ønsker du at udgå af madordningen, skal dette meddeles Fælleskøkkenet. Afmelding sker jævnfør de regler, der er i din egen kommune.