A-A

Mad til ægtefælle

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Du kan kontakte, din kommunes visitator, ved at finde kontakt oplysninger her:

Visitator i Lolland Kommune og Visitator i Guldborgsund Kommune