A-A

Emballage

Miljøvenlig emballage

Maden leveres i en emballagem, som er godkendt til fødevarer. Den består af vand og råolie. Udledningen af CO2 til miljøet er ikke større ved brug af denne emballage end den udledning, som sker ved en opvask. Du sørger nemt for at bortskaffe emballagen gennem den almindelige dagrenovation.

Sikkerhed og beskadiget emballage

– Dækfolien skal være plan med emballagen. Hvis den buler op, skal Fælleskøkkenet kontaktes og maden må ikke spises.
– Fælleskøkkenets chauffør sikrer sig, at emballagen er ubeskadiget ved afleveringen af maden. Hvis der senere sker en eventuel senere beskadigelse, er dette ikke Fælleskøkkenets ansvar.
– Går der hul på emballagen under opbevaringen, skal maden i den pågældende emballage spises senest et døgn efter, at uheldet er sket.