Fælleskøkkenets brugerråd

januar 2, 2024

Fælleskøkkenet har et Brugerråd bestående af medlemmer fra Lolland og Guldborgsund kommuners Ældreråd samt ledere fra ældre- og omsorgssektoren i de 2 kommuner.

Brugerrådets mødes 4 gange om året i Fælleskøkkenet, hvor deres opgaver er: 

  • Deltage i udviklingsprojekter og bidrage med viden om de spisendes kommende ønsker og behov.
  • Deltage i udvikling af informationsmateriale til de spisende.
  • Deltage i udvikling af gode kommunikationsveje. 
  • Deltage i vurdering af brugerundersøgelsers resultat og hvorledes disse kan bidrage til udvikling af Fælleskøkkenets ydelser.

Vi fra Fælleskøkkenet, vil gerne rette en varm tak til medlemmerne i Fælleskøkkenets brugerråd for et godt år, hvor deres engagement og samarbejdsvilje har været instrumental i forhold til branding og vidensdeling omkring Fælleskøkkenet som helhed. Denne borgerinddragelse er en nøglefaktor for at sikre, ikke kun god service, men også høj kvalitet af vores mad og produkter.

Fælleskøkkenet ser frem til at fortsætte dette gode samarbejde i 2024.