Et spændende, utraditionelt og fornyende samarbejde mellem forskere, jægere, landmænd og Fælleskøkkenet.

Et spændende, utraditionelt og fornyende samarbejde mellem forskere, jægere, landmænd og Fælleskøkkenet.
 
september 23, 2019
Torsdag den 19. september blev der serveret en lækker middagmenu for borgerne på Plejecentret Åkanden i Toreby. Middagen bestod af: Sprængt bramgås med limeblade og hyldeblomst, flødeskysauce, smørbagte gulerødder med ung porre, bagte Bøtø kartofler med mynte. Islagkage med fragilitè og honningebær. Serveringen af bramgæs er kun for få borgere, da bramgåsen er fredet. Jægerne har i forbindelse med et forskningsprojekt om forvaltning af bramgæs fået tilladelse til at regulerer et større antal bramgæs. Der er givet dispensation til nyttiggørelse af bramgæs, hvilket har givet Fælleskøkkenet mulighed for et servere dem.

 

Antallet af bramgæs, der overvintrer og raster om efteråret og foråret i Danmark, er steget fra få tusinde i 1990’erne til mere end 200.000 i dag. De mange gæs giver anledning til konflikt med landbrugsinteresser, fordi gæssene fra ankomsten i oktober søger føde på græsarealer, vintersæd, vårsæd og frøgræs til langt hen i maj. Da bramgåsen ikke er jagtbar, kan landmændene forsøge at afbøde skaderne på deres afgrøder ved at bortskræmme og regulere gæs på marker, hvor de gør skade.

Men er reguleringen effektiv som skræmmemiddel, og hvordan kan den tilrettelægges, så skaderne på landbruget minimeres, samtidig med at bramgæssenes får dækket deres økologiske behov? Det er emnet for et forskningsprojekt, som udføres i den sydlige del af Guldborgsund Kommune af Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund, Guldborgsund, SEGES og VKST i tæt samarbejde med de lokale lodsejere. Projektet finansieres af Miljøstyrelsens ekstra jagttegnsmidler og 15. juni Fonden.

Bramgåsen er ikke jagtbar i henhold til EU’s Fugledirektiv, og da man ikke må købe og sælge regulerede fugle har projektet heldigvis fået dispensation fra Miljøstyrelsen til at nyttiggøre et antal af de regulerede bramgæs bl.a. som madretter til kommunens pensionister tilberedt af Fælleskøkkenet i Sakskøbing.

De anvendte gæs er nedlagt på marker ved Fuglsang og Priorskov.